Tel: (0212) 347 70 70 - indeks@indeksiletisim.com
0 Ürün
Üye Ol

PAZARLAMA KATEGORİSİ

Marka sayfalarında tüketici etkileşimi

Pazarlama dünyasında dijital aktivitelerin giderek daha fazla yer tutmaya başlaması hatta neredeyse, geleneksel pazarlama aktivitelerinin pek çok alanda tamamlayıcı unsur olarak ele alınması, bu konudaki araştırmaların sayısını da artırıyor. Örneğin hedef kitlelere dijital kanallardan ulaştırılan mesajların türü, video mu fotoğraf mı olacağı, uzunluğu, saatleri ve benzerleri üzerine yapılan araştırmaları burada pek çok defa paylaştık. Bu tür araştırmaların pek çoğu yurtdışında özellikle de ABD'de yapılıyor. Enterprise&Business Management, A Handbook for Educators, Consultants and Practitioners isimli kitapta yayınlanan Dr. İbrahim Topal, Prof. Dr. Sima Nart ve Doç. Dr. Cüneyt Akar imzalı araştırmayı Türkiye'den çıkan kayda değer ender örneklerden olduğu için burada paylaşmak istiyorum. Kelime: 545

ÜCRETSİZ
Endoplazmik retikulum
# #

Marka vaadi ve konumlama süreci uzun ve meşakkatlidir ve kültürel kabule farklı boyutlarda ihtiyaç duyar. Satış vaadi ise sizi rekabetten ayıran en önemli önerinizdir, yani ürün yararı. Bu süreçlerde tüketicilere yaşatacağınız karmaşa satışlarınıza direk yansır. Kelime: 641

ÜCRETSİZ
​​​​​​​Cilalı imaj devri
Yazar: Berna San
# #

İmaj, yeni dünya düzeninde insanların yaşayışından, hayatı algılayışına kadar pek çok değer yargısını revize etti. İmajın şekillendirdiği yeni dünya düzenine eski iş yapış şekilleri ile adapte olunamayacağını farkeden iş dünyası da tercih edilebilirliği sağlamak amaçlı imaj yönetimine ağırlık vermeye başladı. Aynı sektörde varlık gösteren markalar arasında varlığını bugüne taşımayı başarmış olanlara bakıldığında, hepsinin güçlü bir marka imajına sahip olduğu rahatlıkla görülebilir. Kelime: 872

80
Freelance çalışanlar için 6 pazarlama ipucu

Freelance çalışanlar için 6 pazarlama ipucu Bu aralar ülkedeki malum gelişmelerden dolayı kendi isteğiyle veya zorunluluktan dolayı işten ayrılanlar hayli fazla. Ayrılanların çoğunluğu da artık yeni işlere başvurmak yerine kendi işini kurma ya da freelance çalışma olanaklarını değerlendirmeyi tercih ediyor. Diğer yandan daha genç kuşaklar da öncelikli tercih olarak serbest çalışabilecekleri işler üzerine yoğunlaşma eğiliminde. Bu nedenle bana da “Kendi işini yapanlar pazarlama konusunda neler yapmalı” soruları daha sıkça gelmeye başladı. Genelde küçük işletmelerin pazarlama faaliyetleriyle ilgili sık sık yazsam da münhasıran freelance çalışanlar için seyrek yazdığım doğru. Bu konuda en kapsamlı yazıyı Kasım 2012’de “Sen işine uymuyorsan işin sana uysun” başlığıyla yazmıştım. Sözünü ettiğim yazıda "Click Millionaries" (Tıklama Zenginleri) adlı kitabın yazarı Scott C. Fox’un hayat tarzınıza uygun bir iş modeli geliştirme, yani "Lifestyle Business" konusundaki önerilerini ele almıştım. Geçtiğimiz günlerde B2C (business2community.com) sitesinde Miranda Marquit imzasıyla “6 Effective Tips for Marketing Your Freelance Business” (Freelance işinizi pazarlamanız için 6 etkili ipucu) başlıklı bir yazı yayınlandı. Bu yazıda freelance işlerde artan rekabet nedeniyle sıradan yöntemlerle öne çıkmanın zorluklarından söz ediliyor ki, bu durum Türkiye için de bugüne kadar olmadığı ölçüde geçerli. Bu nedenle Marquit’nin altı ipucuyla kendi önerilerimi birleştiren bir liste hazırladım. Kelime: 629

ÜCRETSİZ
SEO ile rakiplerinizin gerisinde kalmayın
Yazar: csozer
# #

İnternetin hayatımızın merkezine oturduğu su götürmez bir gerçek. Peki bu gerçeği lehimize kullanmanın, bundan kar elde etmenin yolları nedir? Kelime: 244

20
Dijital pazarlama hataları

Uzun yıllar önce, sanırım 2005'te “Şirketlerde en fazla görülen pazarlama yanılgıları” diye bir yazı yazmıştık. Yazı halihazırda portakalonline.com adresinde duruyor. O yazıda, şirket sahiplerinin ve üst düzey yöneticilerin karar alırken belirli varsayımlarla hareket ettiğini, ama bu yaygın kabul gören varsayımların bir kısmının yanlış olması nedeniyle şirketleri yanlış kararlara itebileceğini söylemiştik. Bu varsayımlar arasında; pazarla sektörü birbirine karıştırmak, hiç bir pazar çalışması yapmadan pazarlama kararlarını rakiplere bakıp vermek, yaş ve meslek gruplarıyla segmentleri birbirine karıştırmak, pazarlama stratejisine sahip olmadan iletişim stratejisi geliştirmeye çalışmak, pazarlama iletişiminde hedef kitlenin tercihlerinden çok kendi dünya görüşünü ve tercihlerini doğru kabul etmek gibi otuz civarında madde yer alıyordu. Sözünü ettiğim yazı onbinlerce kez okundu, ancak sigarayı bırakır gibi bu yanılgılarını terk eden şirket yöneticisi olmuş mudur bilemiyorum. Kelime: 608

ÜCRETSİZ
Marka hikayeleri...

Bildiğiniz gibi, normal tanımlarının dışında; pazarlama ve satış dünyasında bir mesajın yazılı veya sözlü olarak anlatımını ifade eden “Marka Hikayeleri” çok yeni bir kavram değil! Özellikle “sosyal medya”nın iş dünyamızda ön plana çıkmasından sonra, tüketicilerimiz ile iyi bir iletişim kurmak ve içerik oluşturmak adına, karşımıza en çok çıkan tavsiyenin, “Markanızın Bir Hikayesi Olsun!” olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Kelime: 1006

ÜCRETSİZ
Marka değeri ve kurumsal eğitimlerde ilginç yenilikler

Sizlerinde çok iyi bildiği gibi marka; bireysel veya kurumsal olarak amaçlar doğrultusunda hedef kitlelere sunulan ürün veya hizmetleri tanımlayan ve de onları tüm rakiplerinden ayırt ettirmeyi amaçlayan bir isim, bir logo, bir slogan, bir şekil, bir simge veya bunların karmasıdır. Kelime: 940

ÜCRETSİZ
SAYFA :

BAŞVURU FORMU

-
GÖNDER

BAŞVURU FORMU

-
GÖNDER