Tel: (0212) 347 70 70 - [email protected]
0 Ürün
Üye Ol

Kullanım Koşulları - GİZLİLİK POLİTİKASI

A. KABUL VE UYGULAMA

1. Kullanım Koşulları, İçerik Fabrikası'nın http://www.icerikfabrikasi.com adresli internet sayfasında sunmakta olduğu hizmetlerden yararlanılabilmesi konusunda, Üye ve/veya Yazar ile İçerik Fabrikası arasındaki ilişkiyi düzenler.

2. İçerik Fabrikası, Kullanım Koşulları'nı üyelere öncesinde bir bildirimde veya ihtarda bulunmaksızın dilediği zaman değiştirebilir. Kullanım Koşulları'na ilişkin olarak gerçekleşecek değişiklikler İnternet Sitesi üzerinden yayınlanacak olup, yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Üye tarafından İnternet Sitesi'nin kullanımına devam edildiği takdirde, değişikliklerin yayım tarihinden itibaren Üye tarafından onaylandığı kabul edilir.

3. "İçerik Fabrikası"na Üye olarak, bu sitenin herhangi bir ara yüzünde karşılaşılan kuralların ve uyarıların bu Kullanım Koşulları'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve içeriğindeki koşullar ile birlikte geçerli olduğunun bilindiği kabul, beyan ve taahhüt edilmiş olunur.

B. TANIMLAR

1. İçerik Fabrikası, İndeks İçerik İletişim Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. adlı şirketin ortağı olduğu, http://www.icerikfabrikasi.com adresinde yer alan, İçerik Fabrikası ve/veya Yazar tarafından yüklenen makale, yazı, belge vb. İçerik'in Üye'lerin kullanımına açıldığı ve Özel Üretim hizmetinin verildiği sanal Platform'u,

2. İnternet Sitesi, http://www.icerikfabrikasi.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan yer sağlayıcı internet sitesini,

3. Platform, İçerik Fabrikası'nın sahibi olduğu http://www.icerikfabrikasi.com alan adlı internet sitesi üzerinde, İçerik Fabrikası ve/veya Yazar tarafından oluşturulan İçerik'in Üye'ler tarafından görüntülenebilmesi, İnternet Sitesi veritabanından sorgulanabilmesi, kullanılması ve Özel Üretim hizmetinden faydalanılması amacıyla Üye'ler tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve fikri hakları aşağıda detaylıca açıklanacak şekilde İçerik Fabrikası'na ait olan ilim ve edebiyat ve/veya sinema eserleri ve/veya müzik eserleri içerisinde amaca uygun işlemlerin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarından oluşan mecrasını,

4. Veritabanı, Platform dâhilinde erişilen içeriklerin ve kişisel bilgilerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan, tüm hakları İçerik Fabrikası'na ait olan veritabanını,

5. Üye: Platform üzerinden İçerik alıp satmak amacıyla sitenin Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Politikası'nı kabul eden, İçerik Fabrikası tarafından istenen bilgilerini paylaşarak bir profil oluşturmak suretiyle siteye kaydolan ve Yazar ve/veya Alıcı olarak işlem yapabilecek olan, gerçek veya tüzel kişileri,

6. Yazar: Yazar, Platform üzerinden içerik alıp satmak amacıyla sitenin Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Politikası'nı kabul eden, öncelikle İçerik Fabrikası tarafından istenen bilgilerini paylaşarak bir profil oluşturmak suretiyle siteye Üye olan, Yazarlık Başvuru Formu'nun dolduran İçerik satışı işlemi yapabilecek olan gerçek veya tüzel kişileri,

7. Alıcı: Üye sıfatıyla, İçerik Fabrikası ve/veya Yazar tarafından Platform'da oluşturulmuş ilanlarda, Platform'un sunduğu satış yöntemi aracılığı ile satışa sunulan İçerik'i almaya talip olan gerçek veya tüzel kişileri,

8. İşlem: Platform üzerindeki satış ilanına konu İçerik'in Üye tarafından İçerik Fabrikası'nca belirlenen satış yöntemi aracılığı ile satın alınması konusunda Üye ile Yazar ve/veya İçerik Fabrikası'nın mutabık kalmasını,

9. İçerik (Hazır İçerik): İçerik Fabrikası ve/veya Yazar tarafından Platform'a yüklenen 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca ilim ve edebiyat eseri ve/veya sinema eseri ve/veya müzik eseri niteliğindeki her türlü makale, yazı, belge, video, ses kaydı vb. olarak tanımlanabilecek olan veriyi,

10. Özel Üretim (Özel İçerik): Mevcut İçerik dışında, teslim zamanı, fiyatı, türü, içeriği, konusu Üye'ye özel olarak Üye'yle birlikte belirlenen ve farklı iletişim mecralarında kullanılabilecek şekilde, her halde sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere özel röportajdan, özel prodüksiyona, kitaptan, videoya kadar birçok aracı kapsayabilecek nitelikteki içerik üretimini,

ifade eder.

C. KONU VE KAPSAM

1. Bu Kullanım Koşulları'nın konusu; Platform'a İçerik Fabrikası ve/veya Yazar tarafından İçerik sağlanması ve tüm İçerik'ten Üye'nin Alıcı sıfatıyla yararlanılması konusunda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

2. İçerik Fabrikası, öncelikle Platform aracılığıyla, kendisi ile Üye ve Yazar arasında bilgi alışverişi için elektronik web tabanlı platform sunan bir yer sağlayıcılığı hizmetini vermekte olup, doğrudan kendisi tarafından yüklenen İçerik'i ve/veya Özel Üretim'i Üye'lere sattığı gibi, Yazar tarafından yüklenen İçerik'i de Yazar'a belirlenen bedeli ayrıca ödemek suretiyle satış hizmetini gerçekleştirmektedir.

3. İçerik Fabrikası, hiçbir şart ve koşul altında Üye ve/veya Yazar'ı temsil etmediği gibi, İçerik Fabrikası ile Üye ve/veya Yazar arasında İş Kanunu'ndan kaynaklanan bir işçi-işveren veya sair yasal düzenlemelerden kaynaklanan temsilcilik, acentelik, menajerlik vb. ilişki de bulunmamaktadır. Bu anlamda; İçerik Fabrikası, Üye ve Yazar arasındaki ilişkiyi kontrol etmez ve bunlar arasındaki ilişkiden ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın satılan içerik hizmetlerinin niteliğinden, güvenliğinden, yeterliliğinden, kanuna aykırılıklarından sorumlu değildir.

4. Üye bu Kullanım Koşulları'nın ve Gizlilik Politikası'nın hükümlerini kabul etmekle, İnternet Sitesi ve Platform içeriğinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve İçerik'e ilişkin hizmete ilişkin olarak İçerik Fabrikası tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını da kabul ve taahhüt eder.

D. ÜYELİK

1. İçerik Fabrikası'nın hizmetlerinden yararlanabilmek için, http://www.icerikfabrikasi.com adresli internet sayfasındaki yönlendirmeleri takip ederek Üyelik Formu'nun doldurulması ve gerçek kişi olunması halinde 18 yaşında olunması, tüzel kişilik olunması halinde ise işlemi gerçekleştirenin tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olması gerekmektedir.

2. Üyelik, İnternet Sitesi'nin ilgili bölümünden, Üye olmak isteyen kişi tarafından Platform'a üye olmak için ad, soyadı, varsa firma bilgileri, e-posta, adres ve telefon bilgilerinin beyan edilmesi ve bir şifre belirlenmek suretiyle ücretsiz olarak kayıt işleminin yapılması, bu Kullanım Koşulları'nın ve Gizlilik Politikası'nın kabul edildiğinin taahhüt edilmesi ve İçerik Fabrikası tarafından Üye'ye kayıt işleminin tamamlandığının bildirilmesi ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, tanımlanan Üye ve/veya Yazar olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

3. Üyeler sisteme giriş yaparak Üye olurken bildirdikleri e-posta adresi ve şifreleri ile Platform'da gerçekleştirdikleri işlemleri kendi özgür iradeleri ile gerçekleştirdiklerini ve tüzel kişi üyeyi temsil eden üyeler temsil ettikleri şirketler tarafından Platform'da yer alan işlemler konusunda yetkilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. İçerik Fabrikası, Üye'nin sitede gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak temsil ettikleri tüzel kişiler tarafından yetkilendirilip yetkilendirilmediğini denetlemez. Platform bu anlamda yer sağlayıcı sıfatı ile girilen İçerik'in teknik olarak diğer Üyeler tarafından görülebilir olmasını sağlamaktan ibarettir. İçerik Fabrikası'nın üyelik kaydını onaylamış olması hiçbir şart ve koşul altında Üye tarafından verilen kişisel bilgilerin hukuken doğrulandığı ve/veya onayladığı anlamına gelmez.

5. Üyelik işlemlerinin tamamlanması sonucunda verilen Üye olurken bildirdikleri e-posta adresi ve oluşturulan şifrenin Üye tarafından gizli tutulması ve 3. kişiler ile paylaşılmaması gerekmektedir. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye'nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden İçerik Fabrikası'nın doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6. Üye, Alıcı sıfatıyla Platform'a sunulmuş olan İçerik'i Kullanım Koşulları'nda belirtilen koşullarda satın alma yetkisine sahiptir.

7. İçerik Fabrikası, Platform'a Üye olma amacı ile yapılan tüm başvuruları herhangi bir sebeple reddetme hakkına sahiptir.

E. YAZARLIK

1. Yazar, Platform üzerinden İçerik satmak amacıyla sitenin Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Politikası'nı kabul eden, İçerik Fabrikası tarafından istenen bilgilerini paylaşarak bir profil oluşturmak suretiyle siteye Üye olan, Üyelik bilgilerine ek olarak banka hesap bilgileri, eğitim durumu, eğitim alanı, uzmanlık alanına ilişkin bilgileri de içeren Yazarlık Başvuru Formu'nu dolduran İçerik satışı işlemi yapabilecek olan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Platform'a Yazar sıfatıyla kabul edilen Üye, sitedeki yönlendirmeler yardımıyla Platform'a İçerik gönderebilir. Anılan İçerik'in işbu Kullanım Koşulları kapsamında İçerik Fabrikası tarafından değerlendirilip yayınlanmaya uygun bulunması halinde Yazar'a kendisine ödenecek olan bedel/orana ilişkin bilgiyi de içerecek olan Yazar Protokol'ü gönderilecektir. Yazar'ın kendisine gönderilen Yazar Protokol'ünü kabul etmesi ile İçerik Platform'da yayınlanır hale gelir.

İçerik Fabrikası, Yazar'ın sitede gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak temsil ettikleri tüzel kişiler tarafından yetkilendirilip yetkilendirilmediğini denetlemez. Platform bu anlamda yer sağlayıcı sıfatı ile girilen İçerik'in teknik olarak diğer Üyeler tarafından görülebilir olmasını sağlamaktan ibarettir. İçerik Fabrikası'nın Yazarlık Başvuru Formu'nu onaylamış olması hiçbir şart ve koşul altında Yazar tarafından verilen kişisel bilgiler ile yüklenen İçerik'in hukuken doğrulandığı ve/veya onayladığı anlamına gelmez.

2. Üye; Platform'da Yazar sıfatıyla işlem gerçekleştirildiğinde,

2.1. Platform'a yüklenen İçerik'e ilişkin olarak bizzat hak ve/veya yetki sahibi olduğunu veya yetkili kurum, merci ve 3. kişilerden gerekli izin ve lisanların alınmış olduğunu, paylaşılan İçerik'in 3. kişilerin marka, patent, endüstriyel tasarım, know-how; faydalı model, telif hakları gibi fikri ve sınaî haklarının veya diğer mülkiyet haklarının ihlalini oluşturmadığını, mal ve hizmet içeriğine ilişkin olarak her türlü satış, dağıtım ve lisans verme konusunda yasal hakkı ve yetkisi bulunduğunu ve bu haklarını kullanırken 3. kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, haksız rekabete yol açacak, maddi ve manevi kayıplara uğramasına neden olacak şekilde yürütmemeyi,

2.2. Platform'a yüklenen İçerik'e ilişkin olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca doğmuş olan işleme, çoğaltma, yayma, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve temsil şeklindeki mali haklarını, herhangi bir süre, yer, sayı sınırlaması olmaksızın ve her halde 3. kişilere de kullandırtabilecek şekilde ve yükleme işlemi gerçekleştirdiği an itibariyle, İçerik Fabrikası'na devretmiş olduğunu bildiğini,

2.3. Platform'a yasa dışı faaliyetleri, ırksal, dinsel veya etnik açıdan 3. kişileri aşağılayıcı, nefret, şiddet ve hoşgörüsüzlüğü teşvik eden, İntihara yönlendiren, Çocukların cinsel istismarına yönelik, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştıran, Sağlık için tehlikeli maddelerin teminine yönelik, Müstehcenlik Fuhuş Kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlara ilişkin olan ve her halde toplumsal ahlaka, örf ve adetlere aykırı, etik dışı, gazetecilik meslek ilkelerine, doğa ve hayvan haklarınınkorunması ilkelerine aykırı olabilecek, fikirsel mücadele niteliğinde olacak ve bu Kullanım Koşulları'nda ayrıca olarak tanımlanan hukuki ve cezai sorumluluğa yer açabilecek içerikler ("Yasaklı İçerik") sunmamayı ve her halde bu nedenlerle meydana gelebilecek tüm zarar ve ihlallerden münhasıran sorumlu olduğunu,

2.4. Platform'a yüklenen İçerik'in bu Sözleşme'de belirtilen şekilde İçerik Fabrikası ve/veya İndeks ve/veya Üye'ler tarafından kullanılmasının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan ve ilgili mevzuattan doğan eserde değişiklik yapılmasını men, adın belirtilmesi, umuma arz, eser sahibinin malik ve zilyede karşı hakları şeklinde tanımlanan manevi haklarını ve Medeni Kanun'dan doğan haklarını ihlal etmediğini/etmeyeceğini,

2.5. Bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası'nda yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kural ve uyarılara ve yürürlükteki tüm Yasalara uygun hareket edeceğini,

2.6. Üyelik bilgilerinde meydana gelen değişikliklere ilişkin düzenlemeleri derhal Platform üzerinde kayıtlı olan profil bilgileri kısmından güncelleyeceğini,

2.7. İçerik Fabrikası'nın yetkili sıfatıyla davranmayacağını veya başka şekillerde İçerik Fabrikası'nın namına üçüncü kişilere taahhütlerde bulunmayacağını,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Yazar tarafından yüklenmek istenen İçerik, İçerik Fabrikası tarafından incelenecek olup, İçerik Fabrikası İçerik'i Yazar'a herhangi bir gerekçe göstermeksizin Platform'da yayınlamamaya karar verebilir. İçerik Fabrikası'nın kendi inisiyatifi ile ve/veya İçerik Fabrikası tarafından Platform'a yüklenmesine karar verilmesine rağmen Yazar'ın Yazar Protokol'ünü kabul etmemesi sebebiyle Platform'a yüklenmeyen/yayınlanmayan İçerik üzerinde İçerik Fabrikası herhangi bir hak sahipliği iddiasında bulunmamaktadır.

4. Yazar, Platform'a yüklediği İçerik'e ilişkin olarak, E.2.2. maddesi ve Yazar Protokolü uyarınca devrettiği mali haklar uyarınca, İçerik Fabrikası ve/veya İndeks'e ve çalışanlarına, anılan İçerik'in toplanması, kullanılması, kopyalanması, Üye'lere arz edilmesi ve Yazar adına ticari olarak dağıtılması ve yayılması hususunda kullanım yetkisi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yazar aynı zamanda yüklenen İçerik'in, İndeks ve/veya İçerik Fabrikası'nın pazarlama ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde kullanılmasına da izin verir.

5. Yazar, Platform'a yüklenen İçerik'in burada belirtilen şekilde Üye'ler tarafından lisansının alınması halinde, bu Kullanım Koşulları'nın H.3. maddesinde bahsedilen ve ilgili Yazar Protokolü ile belirlenmiş bedel dışında bugün ve/veya gelecekte her ne isim altında olursa olsun İçerik Fabrikası'ndan ve/veya Üye'den herhangi bir bedel talebinde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. İçerik Fabrikası, Platform'a Yazar olma amacı ile yapılan tüm başvuruları herhangi bir sebeple reddetme hakkına sahiptir.

F. GENEL BİLGİLER

1. Platform dâhilinde, Üye alıcı sıfatıyla, İçerik Fabrikası tarafından bizzat ve/veya Yazar tarafından gönderilmiş olan İçerik'i İçerik'i basit veya münhasır lisans yetkisini sağlayacak şekilde satın alabilmektedir. Anılan lisans biçimlerinin detayları Kullanım Koşulları'nın F.3. maddesinde detaylıca anlatılmaktadır.

2. Platform'da yer alan ikonlar şu anlamlara gelmektedir

Basit Lisans (Çoklu Kullanım)

Münhasır Lisans (Tek Kullanım)

İmzalı ve Değiştirilemez İçerik

3. Üye'nin basit ve/veya münhasır lisansının, İçerik'i değiştirme yetkisi verip vermediği, her bir İçerik bakımından kullanılan ikon ile ayrıca belirlenmektedir.

Üye'nin, basit ve/veya münhasır lisansını aldığı İçerik bakımından yani “İmzalı ve Değiştirilemez” ikonu mevcutsa, Üye İçerik’i,
İçerik’in kaynağının İçerik Fabrikası olduğunu,
- eser sahibinin (Yazar’ın) ismini,
- İçerik’in kullanıldığı her mecrada anlaşılır biçimde belirtmek suretiyle kullanabilir.

Buna karşılık; Üye'nin, basit ve/veya münhasır lisansını aldığı İçerik bakımından yani "İmzalı ve Değiştirilemez" ikonu mevcut değilse, Üye İçerik'i kaynak ve eser sahibinin ismini belirtmeksizin değiştirebilme hakkına sahiptir.

4. Üye tarafından ödemesi gerçekleştirilmek suretiyle satın alınan İçerik, Üye'nin panelinden, yalnızca 10 (on) kere ile sınırlı olacak şekilde Üye tarafından indirilebilir. İndirme işlemi sırasında teknik bir sorun yaşanması halinde, Üye, İçerik Fabrikası'nın teknik birimine konuyu iletmek zorundadır. Aksi halde; hizmetin yerine getirilememiş olunmasından İçerik Fabrikası sorumlu değildir.

5. Platform dâhilinde, Üye'nin talebi üzerine İçerik Fabrikası ve/veya talep edilen belirli bir Yazar tarafından Özel Üretim İçerik hazırlanması hizmeti de verilmektedir. Özel Üretim İçerik hazırlanması halinde Üye ile İçerik Fabrikası arasında bu Kullanım Koşulları'ndan bağımsız olarak ayrıca sözleşme imzalanacak olup, sözleşmenin koşulları Özel Üretim İçerik'in niteliklerine göre belirlenmektedir. Sorularınız için lütfen tıklayınız.

6. Platform dahilindeki satış İşlem'ine konu edilen İçerik, İşlem'in gerçekleştirildiği tarihteki haline ilişkin olup, İçerik'in sonradan herhangi bir nedenle güncellenmiş olunması durumunda güncellenmiş versiyon ayrı bir satış işlemine tabi tutulacaktır. Aksi yöndeki talepler konusunda İçerik Fabrikası'nın herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

7. Üye, Platform altyapısına aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Platform üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen İçerik'i elde etmek maksadıyla yoğun şekilde veritabanından bilgi çekmek yasak olup bu yasağa uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 243/1. maddesi uyarınca bilişim sistemine yetkisiz giriş sebebi ile cezai şikâyet yapılabilecektir. Ayrıca bu veritabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

8. İçerik Fabrikası İnternet Sitesi'nin ve/veya Platform'un yayınına bildirimde bulunmaksızın ve sebep belirtmeksizin geçici olarak ve/veya sürekli olarak ara verebilir. Bu durumda Üye ve/veya Yazar İnternet Sitesi'nin ve/veya Platform'un geçici ve/veya sürekli olarak faaliyet göstermemesi sebebi ile İçerik Fabrikası'ndan herhangi bir hak ve alacağı olmadığını gayrı kabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

9. 06.03.2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Yönetmelik'in 7/4. maddesi uyarınca,  Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler ile tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.  

 G. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR

1. Sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere Platform'a doğrudan İçerik Fabrikası tarafından hazırlanıp yüklenen İçerik ile İndeks ve/veya İçerik Fabrikası tarafından yüklenen ilgili her türlü metin, ses, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları, bilgi, tescilli veya tescilsiz markalar, hizmet markaları, ticaret unvanları, sloganlar, tescilli veya tescilsiz tasarımlar ve diğer kaynak belirten işaretlerden kaynaklanan ve/veya bunlar üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eseri Kanununda kaynaklanan fikri haklarla ve 551, 554 ve 556 sayılı KHK'dan kaynaklanan sınai mülkiyet hakları ve/veya her türlü ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how İçerik Fabrikası ve/veya İndeks'e aittir. Aksi yazılı olarak ayrıca belirtilmedikçe, sahibinden yazılı izin almadan, internet sitesinin veya herhangi bir kısmının ve/veya içeriğin kısmen ve/veya tamamen, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka şekilde kullanımı, iktisabı kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması kesinlikle yasaktır.

2. Kullanım Koşulları'nın E.2.2. maddesi ve Yazar Protokol'ü uyarınca, Yazar tarafından gönderilerek Platform'a yüklenen İçerik'ten 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca doğmuş olan işleme, çoğaltma, yayma, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve temsil şeklindeki mali haklar, İçerik'in Platform'a yüklendiği an itibariyle İçerik Fabrikası'na aittir.

3. İçerik'ler İçerik Fabrikası tarafından özgülenmiş olan İkon'ların belirttiği şekilde, Üye'ye, her bir İçerik'e özgü olarak belirlenmiş olan bedeli ödemesi karşılığında, basit veya münhasır lisans hakları vermektedir.

3.1. Basit Lisans (Çoklu Kullanım)                        
Üye, ilgili İçerik üzerinde, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca doğmuş çoğaltma, yayma ve umuma iletime ilişkin kullanım yetkisini, herhangi bir mecra ve/veya sayı ve/veya süre sınırlaması olmaksızın kullanım amacıyla devralmaktadır. Üye, Basit Lisans'ın kendisine münhasır olmadığını, eşzamanlı olarak başkaca Üye'ler tarafından da aynı İçerik'in kullanılabilecek olduğunu ve hiçbir şart ve koşul altında İçerik'i 3. kişilere devretme/kullandırma yetkisine sahip olmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'nin basit lisansının, İçerik'i değiştirme yetkisi verip vermediği, her bir İçerik bakımından kullanılan ikon ile ayrıca belirlenmektedir.

3.2.  Münhasır Lisans (Tek Kullanım)
Üye, ilgili İçerik üzerinde, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca doğmuş çoğaltma, yayma ve umuma iletime ilişkin kullanım yetkisini, herhangi bir mecra ve/veya sayı ve/veya süre sınırlaması olmaksızın kullanım amacıyla devralmaktadır. Münhasır Lisans'a konu edilen İçerik bir sefer ile sınırlı olmak üzere satışa sunulmaktadır. Üye, hiçbir şart ve koşul altında İçerik'i 3. kişilere devretme/kullandırma yetkisine sahip olmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'nin münhasır lisansının, İçerik'i değiştirme yetkisi verip vermediği, her bir İçerik bakımından kullanılan ikon ile ayrıca belirlenmektedir.

4. Kullanım Şartları'nın E.2.1. maddesi saklı kalmak kaydıyla, Yazar tarafından gönderilerek Platform'a yüklenen İçerik'in 3. kişilere ait patent, faydalı model, tescilli tasarım, marka, bilgi birikimi (know-how), ticari sır, telif hakkı da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir fikri veya sınaî hakkını ihlal ettiği iddiasıyla açılması muhtemel dava ve taleplerden İçerik Fabrikası'nı ve/veya İndeks'i arî tutacak olup, İçerik Fabrikası ve/veya İndeks ve/veya İçerik'i satın alan Üye'nin İçerik'i kullanamaması halinde, Yazar masrafları kendisine ait olmak üzere hak sahiplerinden gerekli izinleri alacağını, her halde kullanımın engellenmesi nedeniyle İçerik Fabrikası'nın ve/veya İndeks'in uğrayacağı tüm zararları derhal ve defaten tazmin edecektir.

H. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

1. Üye ve/veya Yazar olarak Platform'a dâhil olmak ücretsizdir. İçerik Fabrikası, farklı özelliklere sahip yeni üyelik türleri oluşturma ve bu üyelik türleri için ücret talep etme hakkını saklı tutar.

2. Yazar tarafından hazırlanan İçerik'in kullanma yetkileri, Üye tarafından her bir İçerik'in yanında yazılı bedelin tamamı güvenlik sistemli Sanal Pos uygulaması kullanılarak ödenmesi karşılığında ve Kullanım Koşulları'nın G.3. maddesinde detaylıca açıklandığı şekilde basit veya münhasır lisans ile alınabilir.

3. Yazar tarafından Platform'a yüklenen İçerik'in Üye tarafından basit veya münhasır lisansının alındığı her sefer için Yazar'a İçerik ile ilgili olarak ödenecek bedele ilişkin detaylı düzenleme Yazar Protokol'ünde yer almaktadır.

4. Özel Üretim İçerik'lerin ücretlendirmeleri de dâhil tüm şartları özel sözleşmeye konu edilecektir.

I. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

1. İçerik Fabrikası, Kullanım Koşulları'na aykırı davranan Üye'nin üyeliğini herhangi bir ihbar yapmadan geçici bir süre ile dondurmak veya sonlandırmak hak ve yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda, İçerik Fabrikası aynı kişi / işletmelerin siteye yeniden üye olmasını engelleme hak ve yetkisine sahiptir.

2. Aşağıda belirtilenler sınırlı olmamak kaydı ile; Üye'nin aşağıda belirtilen hallerde kullanım koşullarını ihlal ettiği kabul edilir.

  • Üye tarafından sunulan bilgilerin gerçeğe aykırı, yanıltıcı veya belirsiz olması.
  • Yasaklı İçerik yüklenmesi.

 3. İçerik Fabrikası, Üyeler arasında site üzerinden gerçekleşen ve Platform'un işleyişine ve/veya Kullanım Koşulları'na ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve İçerik Fabrikası tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan İçerik'in tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik taraması yapabilir ve tespit ettiği içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir. İçerik Fabrikası, bu halde Üye'yi ve/veya Yazar'ı yazılı uyarabilir ve/veya Üye'nin ve/veya Yazar'ın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici bir süre ile dondurmak veya sonlandırmak hakkına sahiptir.

4. Platform üzerinde işlem yapabilmek için, İçerik Fabrikası tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmamak veya tüzel kişi üyeyi temsil ve ilzama yetkili olmamak da dâhil herhangi bir sebeple geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Platform'da Üye ve/veya Yazar kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, siteden işlem yapabilecekleri sonucunu doğurmaz.

5. Bir Yazar'ın Platform'a sunmuş olduğu İçerik ile ilgili olarak Üye de dâhil 3. kişilerin fikri haklarının ihlal edildiğinin İçerik Fabrikası'na bildirilmesi halinde, İçerik Fabrikası söz konusu İçerik'i herhangi bir inceleme yapmadan kaldırmaya ve gerektiğinde ilgili Yazar'ın üyeliğini geçici bir süre ile dondurmak veya sonlandırmak hakkına sahiptir. Bu durumda 3. kişilerin fikri hakların ihlal edilmediğini ispat yükümlülüğü, söz konusu İçerik'i yükleyen Üye'ye aittir.

6. İçerik Fabrikası, Platform'a Üye ve/veya Yazar olma amacı ile yapılan tüm başvuruları herhangi bir sebeple reddetme hakkına sahiptir.

J. SORUMLULUK SINIRLARI

1. İçerik Fabrikası, Yazar tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan İçerik'in doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu İçerik'in yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz ve İçerik'i kullanarak elde edilecek performans veya sonuçlara ilişkin garanti vermez.

2. Üye'nin, Platform dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her Üye, İçerik Fabrikası'nın ve/veya İndeks'in ve/veya 3. kişilerin ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Platform dâhilinde bulunan İçerik ve veritabanlarını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla İçerik Fabrikası ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İçerik Fabrikası, Üye'nin Kullanım Koşulları ve/veya Gizlilik Politikası ve/veya Yazar Protokolü hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle 3. kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3. Yazar, Platform üzerinden gerçekleştirmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun Üye'nin İçerik'e ilişkin lisansı almaktan vazgeçmesi halinde İçerik Fabrikası'nın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. İçerik Fabrikası, Platform'da sağlanan İçerik ilgili olarak Üye'ler arasında ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. Üyelerin gerçekleştirmiş olduğu her türlü işleme ilişkin cezai ve hukuki sorumluluk kendilerine ait olup; olası bir hak kaybı; maddi ve manevi zarar oluşması durumunda taraflar (Yazar ve Üye) münhasıran sorumludur.

5. İçerik Fabrikası, Platform'da sunulan İçerik'i her zaman değiştirebilme; Üye'nin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Üye de dâhil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

İçerik Fabrikası; bu hakkını,   İmzalı ve Değiştirilemez İçerik ikonu bulunmayan İçerik için hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.

  İmzalı ve Değiştirilemez İçerik ikonu bulunan İçerik bakımından ise Yazar İçerik Fabrikası'nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. İçerik Fabrikası tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üye'ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Yazar'a ait olup, bu halde İçerik Fabrikası anılan İçerik'i bildirimde bulunmaksızın Platform'dan kaldırma hakkına da sahiptir.  

K. DİĞER HÜKÜMLER

1. Mücbir Sebepler - Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde ve İnternet Sitesi'nin ve/veya Platformun teknik veya sair bir sebeple geçici olarak ve/veya tamamen faaliyet gösterememesi halinde, İçerik Fabrikası işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, İçerik Fabrikası için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İçerik Fabrikası'ndan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

2. Uygulanacak Hukuk ve Yetki -Bu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu taraflar arasında doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

3. Devir Yasağı - Aksi ayrıca kararlaştırılmadıkça; Taraflar birbirlerinin yazılı izni olmaksızın, bu Kullanım Koşulları'ndan doğan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını üçüncü kişilere devredemez. 

4. Delil Sözleşmesi-Üyeler işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda İçerik Fabrikası'nın veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Yorum – Bu Kullanım Koşulları'nda yer alan kısıtlama veya taahhütlerden herhangi birinin hükümsüz olduğu, ancak bir kısmının değiştirilmesi halinde geçerli olabileceği tespit edildiğinde, söz konusu kısıtlama veya taahhütler, geçerlilik ve yürürlük kazanmaları için gerekli değişiklikler yapılmış haliyle geçerli olacaktır. Geriye kalan hükümler bakımından geçerliliğini korumaya devam edecektir.

6. Bildirimler - Taraflardan herhangi biri tarafından bu Kullanım Koşulları kapsamında diğer tarafa verilecek tüm bildirim, talep ya da yazışmalar, Tebligat Kanunu'nun 7/A maddesi uyarınca, Üye ve/veya Yazar tarafından Üyelik ve/veya Yazarlık işlemleri sırasında Platform'a bildirilen elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Üye ve/veya Yazar bildirdiği elektronik posta adresinin tebligata elverişli bir elektronik posta adresi olduğunu ve bildirimin elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağını bildiğini kabul ve taahhüt eder.

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu Gizlilik Politikası; İçerik Fabrikası'na Üye ve/veya Yazar olarak kaydolurken ve Platform dâhilindeki hizmetlerden yararlanırken paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerin kayıt altına alınma, saklanma, kullanım ve açıklanma şartlarını düzenlemektedir.

İçerik Fabrikası, Gizlilik Politikası'nı üyelere öncesinde bir bildirimde veya ihtarda bulunmaksızın dilediği zaman değiştirebilir. Gizlilik Politikası'na ilişkin gerçekleşecek değişiklikler İnternet Sitesi üzerinden yayınlanacak olup, yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Üye tarafından sitenin kullanımına devam edildiği takdirde, değişikliklerin yayım tarihinden itibaren Üye tarafından onaylandığı kabul edilir.

Bu Gizlilik Politikası'nda yer alan terimlerin tanımları için Kullanım Koşulları'nın B. maddesinden faydalanabilirsiniz.

A. GENEL

Bu İndeks için de geçerli olupKullanım Koşulları ile Gizlilik Politikası'nı kabul ederek Üye ve/veya Yazar olarak İçerik Fabrikası'na kaydolmakla, verdiğiniz kişisel bilgilerinizin, İçerik Fabrikası ve/veya İndeks tarafından, bu Gizlilik Politikası'nda düzenlendiği şekilde, toplanmasına, saklanmasına, kullanılmasına ve açıklanmasına açıkça onay vermektesiniz.

B. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN TOPLANMASI

İçerik Fabrikası'na Üye ve/veya Yazar olarak kaydolurken İçerik Fabrikası ve/veya İndeks tarafından aşağıda belirtilen kişisel bilgilerinizi toplanıp saklanabileceğini kabul etmiş olursunuz:

- Elektronik posta adresi, adres/iletişim bilgileri, şirket bilgileri ve bazı hallerde (kullanılan hizmete bağlı olarak) banka hesabı numarası.  

- İçerik Fabrikası'ndaki faaliyetlerinize istinaden gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler;

- Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve İçerik Fabrikası'na gönderilen mesajlar ve/veya elektronik postalar.

- Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad veri/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dâhil, İnternet Sitesi'ni ziyaret etmenizden, İçerik Fabrikası hizmetlerini kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler.

- Kimliğinizi doğrulamak amacıyla veya İçerik Fabrikası'nın ilgili politikalarını ihlal ettiğinize dair bir şüphe doğması halinde, sizden istenebilecek olan ek bilgiler.

- Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler.

C. KİŞİSEL BİLGİLERİN İÇERİK FABRİKASI TARAFINDAN KULLANIMI

İçerik Fabrikası tarafından kişisel bilgilerinizin toplanmasındaki başlıca amacı, güvenli, sorunsuz, etkili ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sağlamaktır. İçerik Fabrikası'nın kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul etmektesiniz:

- Talep ettiğiniz hizmetleri ve kullanıcı desteğini sağlamak.

- Uyuşmazlıkları ve Sitedeki aksaklıkları çözümlemek.

- Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve İçerik Fabrikası Kullanıcı Koşulları'nı uygulamak.

- Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımları kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek.

- İçerik Fabrikası ve/veya İndeks ve/veya diğer İçerik Fabrikası ortak kuruluşlarına ilişkin hizmetleri, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili tercih ettiğiniz iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgiler vermek.

- Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek. (Tanıtımlarının gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik posta da yer almaktadır.)

- Bilgileri doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak.

İçerik Fabrikası tarafından Üye ve/veya Yazar tarafından sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu hakkında bir içerik denetimi gerçekleştirilmemektedir.

D. KİŞİSEL BİLGİLERİN PAZARLANMASI VE REKLAM

Kişisel bilgileriniz, diğer Üye'lerin kişisel bilgileri ve diğer şirketlerden toplanan bilgiler ile birleştirerek hizmetleri, içerik ve tanıtımları geliştirmek ve kişileştirilmek amacıyla kullanılabilecektir.

E. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN İÇERİK FABRİKASI TARAFINDAN AÇIKLANMASI

Kişisel bilgilerinizi, hizmetlerimizi sağlamak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, İçerik Fabrikası kuralları ve politikalarını uygulamak, satışa sunulan İçerik'e ilişkin olarak üçüncü kişilerce ileri sürülen hak ihlali iddialarına cevap vermek veya herhangi bir kişinin hakkını veya güvenliğini korumak amaçlarıyla aşağıdaki hallerde açıklanabilecektir:

- Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak.

- İçerik Fabrikası'nın Üye ve/veya Yazar ile akdettiği Kullanım Koşulları ve/veya Yazar Protokol'ü ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla.

- Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya      soruşturmanın yürütümü amacıyla bilgi talep edilmesi.

- Sizlerin ve diğer kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

F. ÇEREZLER/COOKIES

İnternet Sitesi akışını analiz etmek, hizmetleri kişiselleştirmek, içerik ve reklamların tanıtım etkinliğini ölçmek ve güvenliği geliştirmeye yardımcı olması amacıyla "çerezler" (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanılmaktadır.

Sistem, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Çerezleri, internet tarayıcınız izin veriyor ise, her zaman reddedebilirsiniz. Ancak bu halde İnternet Sitesi'ndeki bazı özelliklere ulaşmanız mümkün olmayabilir.

G. GÜVENLİK

Üyelik işlemlerinin tamamlanması sonucunda verilen Üye adı ve oluşturulan şifrenin Üye tarafından gizli tutulması ve 3. kişiler ile paylaşılmaması gerekmektedir. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye'nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden İçerik Fabrikası'nın ve/veya İndeks'in doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

H. KİŞİSEL BİLGİLERE ERİŞİLMESİ, KİŞİSEL BİLGİLERİN GÖRÜNTÜLENMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ

İnternet Sitesi'ne giriş yaparak, kişisel bilgilerinizi görebilir ve değiştirebilirsiniz. İçerik Fabrikası, kullanıcı kimlik bilgilerinin doğruluğuna ilişkin bir içerik denetimi gerçekleştirmemektedir. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizin değişmesi gerektiğinde veya bu bilgilerin doğru olmaması halinde bu bilgileri derhal güncelleştirmelisiniz. Kapatılan hesaplara ait kişisel bilgiler, yasal gereklilikler, dolandırıcılığın önlenmesi, uyuşmazlıkların çözülmesi, arızaların giderilmesi, soruşturmalara yardımcı olunması, İçerik Fabrikası Kullanım Koşulları'nın uygulanması ve yasalarca izin verilen diğer tüm eylemler için muhafaza edilmektedir.

I. ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikası, yalnızca tarafımızca toplanan kişisel bilgilerinizin kullanılması ve açıklanmasına ilişkindir. İnternet Sitesi veya başka internet sitelerinde diğer kişilere kişisel bilgilerinizi açıklamanız halinde, bu bilgilerin diğer kişiler tarafından kullanılması veya açıklanması farklı kurallara tabi olabilir. İçerik Fabrikası tarafından üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarını denetlenmemektedir.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

BAŞVURU FORMU

-
GÖNDER

BAŞVURU FORMU

-
GÖNDER