Tel: (0212) 347 70 70 - indeks@indeksiletisim.com
0 Ürün
Üye Ol

GENEL İLETİŞİM KATEGORİSİ

Nedir bu iletişim ve iletişimsizlik meselesi?

İletişim, günlük dilde çok kullandığımız bir kelime. Müşkülpesent gibi, lafügüzaf gibi eski Türkçeden yadigâr bir kelime değil yani. Eminim ki, çıkıp sokağa sorsak, herkesin tanım yapabileceği, mutlaka hakkında söyleyeceği ama en çok da şikayet edeceği konuların başında geliyor iletişim. Yani iletişimsizlik. Dijital dünya ile gelen bireysellik ve sanal dünyalara dalış sebebi ile oluşan iletişimsizlik konusuna hiç girmeyeceğim çünkü bu konuyu yazmaya kalksam sanırım on sayfa falan sürer. O yüzden biz yüz yüze iletişim konumuzu çözelim. Yani geleneksel doğaçlama olanını halledelim ki dijital dünyanın arazlarından daha az etkilenebilelim. Kelime: 758

ÜCRETSİZ
Ruhu geleneksel dijital vatandaş
# #

Dijital Vatandaş kim, ne yer ne içer… Siz dijital vadandaş mısınız? Ne yapınca dijital vatandaş sayılırız… Elinde akıllı telefonu olan herkes dijital oluyor mu? Türkiye sizce geleneksel bir toplum mu, dijital mi? Hemen cevap vermeyin isterseniz, biraz düşününce şüphesiz kafanız karışacak. Benim gözümde geleneksel kodlarını terketmeden dijitale meyletmiş bir toplum. Kelime: 680

ÜCRETSİZ
Kriz bir hastalıksa, her hastalık bir kriz midir?
# #

Kriz sözcüğü, Antik Yunan’da, “karar vermek, ayırmak ve muhakeme etmek” anlamlarına gelen ‘krinein’ fiilinden türemiş. Kriz kavramı, Ortaçağ’a kadar tıbbi bir terim olarak biliniyor. Tıbbın öncüleri olarak kabul edilen Hipokrat ve Galen’in eserlerinde kriz sıklıkla yer buluyor. Kriz nedir? Nasıl tespit edilir? Kurumlarda kriz yaratan faktörler nelerdir? Kelime: 1108

ÜCRETSİZ
Etkili sunumun sırları
Yazar: İndeks:
#

İletişim, bir mesajın alıcıya en doğru şekilde ulaştırılmasını amaçlıyorsa, bu yolda sunum yapacak kişilerin pek çok şeye dikkat etmesi gerekiyor. Liderlik, yöneticilik, konuya hakimiyet, beden dili gibi unsurlar bir sunumun kusursuz sona ermesine yardımcı oluyor. Kelime: 1071

35
Teknolojik olarak sosyalleşiyoruz
# #

İnsanlığın ilerlemesini sağlayan en büyük güç, kuşkusuz ki hızla gelişen ve yayılan teknoloji olmuştur. Özellikle iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişimin zaman ve mekân tasarrufu sağlayarak insan hayatına heyecan verici şaşırtıcı değişiklikler ve kolaylıklar sunduğu da bir gerçek. Tabii yan etkilerini hesaba katmazsak. Kelime: 374

ÜCRETSİZ
İşportadan, pazarlama gurusuna öğütler
# #

İstanbul’da yaşayan bir çok kişi bilir gemilerde satış yapan Burhan abiyi. Burhan Pazarlama, gemide satışın markasıdır. Aslında işporta ürün satışında doktoralıdır. Satışçı olduğu halde birçok satıcı gibi kendine "pazarlamacı" demektedir ve onun özelinde pek de yanlış değildir. Kelime: 742

ÜCRETSİZ
Sosyal medya pazarlamasında etik sorunlar

Bugün pazarlamanın teorik veya pratik tarafına değil de biraz etik tarafına değinmek istiyorum. Zira konunun bu yönünü, genel ahlak, dürüstlük ve adap kurallarına bıraksak da ortaya çıkan bazı yeni durumlar, meseleyi ahlaki yönden ele almayı zorunlu kılıyor. Kelime: 688

ÜCRETSİZ
İş dünyasında kültürlerarası iletişim ve etkileşim eğitimleri...

Günümüzde aynı kültüre mensup insanlar arasında yöresel ve bölgesel farklılıklar yaşanırken, ülke olarak farklı insanların bir arada çalıştığı ulusal ve uluslararası şirketlerde özellikle sıklıkla yaşanmakta olan iletişim ve etkileşim problemlerine çözüm bulmak amacıyla bazı özel eğitim çalışmalarının önemi günden güne artmakta!.. Kelime: 967

ÜCRETSİZ
SAYFA :

BAŞVURU FORMU

-
GÖNDER

BAŞVURU FORMU

-
GÖNDER