Tel: (0212) 347 70 70 - indeks@indeksiletisim.com
0 Ürün
Üye Ol

DÜNYA GENEL KATEGORİSİ

İnovasyon–Küresel değer zinciri ve gayri maddi sermayenin önemi

İnovasyon nedir dersek karşımıza birçok açıklama gelmekte fakat hemen hemen hepsi özünde bir birine yakın anlamları ifade etmektedir. Kısaca, “Stratejik yaratıcılığın karlı uygulaması” veya “Keşfedilmemiş olanı icat etmeyi değil değer yaratma yollarını keşfetmeyi hedefler” şeklinde açıklamalar karşımıza çıkıyor. Bana göre inovasyon, “Çağın ihtiyaçları doğrultusunda oluşan yaratıcı fikir ve buluşları, yaşamı etkileyen herhangi bir alanda, faydalı veya değer yaratan sonuçlara dönüştürme sistemidir.” İnovasyon sadece yeni bir ürün icat etmek değil, mevcut ürün ve uygulamalara da yenilik getirerek değer yaratan sonuçlar elde etmektir. Hızla gelişen teknolojiler sebebiyle inovasyon artık yaşamın her sürecinde karşımıza çıkacak ve yeniliklere kapalı olan, değişime ayak uyduramayan toplum ve şirketler çağın gerisinde kalmaya mahkum olacaktır. Bu bağlamda sanayi ve üretim sektörleri çağın gerisinde kalmamak adına dijital dönüşüm sürecine ve Endüstri 4.0 yaklaşımına ayak uydurmalıdır. Kelime: 948

ÜCRETSİZ
Yenilik ekonomisi ve yeni dünya düzeninde rekabetin gücü

Yeni dünya düzeni denilen olgu, küreselleşme adı altında daha geniş kitlelere ulaşarak gelişmekte olan ülkeler üzerinde güç sahibi olabilmek ve ekonomik sömürgecilik yapabilmek amacıyla, gelişmiş ülkeler tarafından kurgulanmış kapitalist küreselleşme modelidir. Yeni dünya düzeni olarak şimdilerde sıklıkla duyduğumuz küresel kapitalizm, teknolojiyi serbest bırakarak yaygınlaşmasını sağlamış ve teknolojinin daha hızlı gelişmesinin önünü açmıştır. Bu süreç, uyum sağlayabilen ülkeler adına faydalı olurken diğer taraftan teknolojiye yetişemeyen ve hazırlığını yapamayan ülkeler için ise sonun başlangıcı olmuştur. Kelime: 915

ÜCRETSİZ
Corrida de Toros: Spor mu Katliam mı?

İspanya kültürüyle ilgili her şeye açıklayamadığım bir şekilde ilgim var, boğa güreşi de dahil olmak üzere. Madrid’e geldiğimden beri araştırıyordum, İspanyol arkadaşlarıma soruyordum, sonunda dünyanın en büyük arenalarından biri olan Las Ventas’a, bu sezonun ilk boğa güreşine gidip kendi gözümle gördüm. İtiraf etmek gerekirse fikrim değişti canlı gördükten sonra. İlk çıkan boğanın gözlerini gördükten sonra çıkıp gitmek istedim ama babamı da ikna edip götürdüğüm için belli etmemeye çalıştım etkilendiğimi. İşin ilginç tarafı ilk iki corridadan sonra, böyle söylemekten rahatsız olsam da, alışıyorsunuz izlediğiniz vahşete. Sonlara doğru etrafımdaki yaşlı İspanyolların matadora yaptıkları tezahüratlardan, “matale matale”(öldür onu) diye bağırmalarından rahatsız oldum. Kültürünü sevebilirsin ama küfrettiğin, ölümünden zevk aldığın boğa da bir canlı.  Kelime: 797

ÜCRETSİZ
Yenilenebilir enerji sınır tanımıyor

Sadece petrol değil, doğal gaz ve kömür de büyük bir hızla tükeniyor. Yaklaşan tehlike karşısında alternatif arayışları arttı. Dünyayı kurtaracak çözümlerin başında gösterilen yenilenebilir enerji; su, rüzgar ve güneş gibi bilinen kaynaklarla sınırlı değil. Bio yakıtlar, jeotermal, hidrojen dalga ve gelgit gibi birçok farklı yenilenebilir enerji kaynağı da bulunuyor. Kelime: 793

25
Think Chinally

Endüstri bölgelerinin planlanması ile ilgili bir eğitim daveti kapsamında Türkiye’nin de bulunduğu bazı Asya ülkelerinden gelen temsilciler ile bir ay boyunca Çin’i görme fırsatım oldu. Sizlere kendi penceremden gördüklerimi ve deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Bu kadar büyük bir ülkeyi bir ayda tanıyabilmek ve anlatmak çok kolay değil ama görebildiklerimi izninizle anlatmak istiyorum. Kelime: 1764

ÜCRETSİZ
Para hiçbir şey alamayacak hale gelirse ne olur?
# #

Bir nevi doğala ve doğaya dönüş, negatif evrimleşme... Bunu tarihte bir çok kez gördük aslında. Yakın dünya tarihinde Arjantin yaşadı. Bir buzdolabı almak için kamyonetle, küçük bir alışveriş için el arabasıyla para taşıdıklarını duyardık. Yolsuzlukların yoğunluğu, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) “Para Kurulu” modelinde ısrar edilmesi, küresel ekonomideki durgunluk, ekonominin sıcak para girişine bağımlı kalması, altyapısız, yanlış ve hızlı özelleştirme, Arjantin’de o dönemlerde devam eden krizin 2001 yılında daha da derinleşmesine neden oldu Kelime: 865

ÜCRETSİZ
“Hypodermic Syringe”
# #

Hipodermik iğne, şırınga ya da sihirli mermi modeli olarak geçen bir kitle iletişim kuramı/yaklaşımıdır.
 Hipodermik iğne olarak da anılan bu yaklaşım siyasal iletişime en yakın yaklaşımdır. Çünkü bu yaklaşımda, ileti ulaştığı insanların çoğunda herhangi bir etki yapmadığı halde, belli bir beklenti ve arayış içinde olan insanlarda büyük bir etki yaratabilmektedir. Peki ya propaganda? Nedir? Nasıl kullanılır? Kelime: 2656

ÜCRETSİZ
İstikrarsızlığın hüküm sürdüğü bir coğrafyada mucize yaratmak imkansız

Her sabah sizlerle ekonomik gelişmeler üzerine fikirlerimi paylaşıyorum. Arada sırada politik ve sosyal gelişmeler üzerine de yorum yazıyorum. Ekonomiyi bu unsurlardan arındırmak kolay değil. İstikrarsızlığın hüküm sürdüğü bir coğrafyada Türkiye, her gün acı bir haberle sarsılıyor. Piyasalar ise bundan sınırlı şekilde etkileniyor. Çünkü herkesin gündemi kendine özel. Ticaret erbabı alıp satmak istiyor, sanayici üretip satmak istiyor, tüketici satın almak istiyor, insanlar tatil yapmak istiyor vs. Başına bir felaket gelmeden, çekilen acılara kimsenin 5 dakikadan fazla vakit ayırdığı yok. Hal böyleyken, Türkiye'nin dışarıdaki istikrarsızlığa rağmen mucize yaratması imkansız. Yatırımcıların bunu artık kabullenmesi ve söz konusu istikrasızlığın yurt içinde kontrol altına alınması adına yapılanları yakından takip etmesi gerekiyor. Kelime: 533

ÜCRETSİZ
SAYFA :

BAŞVURU FORMU

-
GÖNDER

BAŞVURU FORMU

-
GÖNDER